HSM security

KARIERA

Cel: zarazić pracowników pasją

  • Przejrzystość i uczciwość wobec pracowników, dbanie o ducha zespołu, szacunek, nieustanne słuchanie i przyjmowanie uwag – tak Perceptus sp. z o.o. buduje markę dobrego pracodawcy w branży IT.
  • Ogromnym potencjałem i wartością naszej firmy są ludzie w niej zatrudnieni. Kompetencje, zaangażowanie, umiejętności oraz niezwykła kreatywność naszych pracowników mają ogromny wpływ na nasz rozwój. Przynosi to wymierne efekty ekonomiczne i techniczne.
  • Stawiamy na ludzi otwartych, przejmujących inicjatywę i dynamicznych. Chcemy tworzyć takie warunki pracy, w których będzie możliwe rozwijanie i doskonalenie umiejętności oraz nabywanie nowych kwalifikacji – z korzyścią dla pracownika jak i dla firmy.

Naszym celem jest jak najlepsze wykorzystanie zdolności i umiejętności wszystkich zatrudnionych, gwarantując jednocześnie stabilność i bezpieczeństwo w długim okresie czasu. Zapewniamy stałe doskonalenie kompetencji i rozwój zawodowy pracowników.

Każdy pracownik to nowy potencjał, który chcemy rozwijać i w który chcemy inwestować.

 Szukasz pracy, która pozwoli Ci rozwinąć skrzydła?

 Chcesz się uczyć od najlepszych w branży?

 Masz doświadczenie w sprzedaży i znasz branżę IT?

 Doskonale odnajdujesz się w relacjach interpersonalnych?

 Jesteś samodzielny i odpowiedzialny?

Jeśli uważasz, że pasujesz do nas prześlij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres perceptus@perceptus.pl

Osoby spełniające wymagania jakie stawiamy kandydatom zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.