HSM security

PUBLIKACJE

Sprawdź nasze artykuły

Bezpieczeństwo haseł jest bezcenne dla wszystkich

Zarządzanie dostępem do danych stało się podstawowym problemem w wielu dziedzinach działalności przedsiębiorstw. Sprawę utrudnia fakt, że o sile zabezpieczeń najczęściej nie stanowi jedno rozwiązanie, lecz jednoczesne zastosowanie zintegrowanych ze sobą różnych mechanizmów.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe sposobem na bezpieczny dostęp do danych

Zalecaną przez amerykańską agencję standaryzacyjną NIST procedurą zabezpieczania dostępu do zasobów firmowych jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe (Multi-Factor Authentication). Na rynku pojawia się coraz więcej służących do tego systemów. Wartym uwagi jest hybryda produktu firmy ESET, znanej w Polsce za sprawą rozwiązań zabezpieczających, połączona z nowoczesną kartą tokenową NIDS.