HSM security

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies – ważna od 25 maja 2018 r.

  Właścicielem i administratorem serwisu hsmsecurity.pl jest firma Perceptus sp. z o.o. Na niniejszej stronie internetowej udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Firma Perceptus sp. z o.o. (dalej „Perceptus”) nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www. Perceptus przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis hsmsecurity.pl Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. ………………………………………………………………………………………………………………..

Dane osobowe

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Perceptus sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-140), ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000320099, kapitał zakładowy 50 000 zł, numer NIP 929-180-85-78, numer REGON: 080307093. Inspektor ochrony danych osobowych Perceptus, na podstawie art. 37 RODO* wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazując następujące dane kontaktowe: +48 68 470 07 70 perceptus@perceptus.pl Perceptus przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Gromadzenie danych Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykorzystywanie danych Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Perceptus. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Komu Perceptus udostępnia Twoje dane osobowe? Perceptus nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Perceptus posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Perceptus np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów. ………………………………………………………………………………………………………………..

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Perceptus sp. z o.o.

  Dane o charakterze nieosobowym Perceptus jest zobowiązana do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Pliki cookies stosowane w serwisie hsmsecurity.pl nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką, a serwerem (pliki cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki). Czym są pliki cookies? Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje. W jaki sposób można zarządzać plikami cookies? Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych może utrudnić korzystanie z serwisu hsmsecurity.pl, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić z jego korzystania. Odnośniki do innych stron Serwis hsmsecurity.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Perceptus nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu hsmsecurity.pl. Statystyki Google Analytics Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych. Zmiany W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE