HSM security

CASESTUDY - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

tożsamość cyfrowa -mikrofon

HSM umożliwia rewolucyjny krok w zabezpieczaniu tożsamości cyfrowej oraz autentyczności plików muzycznych

Motywacja: poprawienie doświadczeń użytkownika przy uwierzytelnianiu pracy artysty jako tożsamość cyfrowa

Firma wybrała HSM, aby umożliwić ich rewolucyjną technologię, która zapewnia Master Quality Audio w pliku, który jest na tyle mały aby go strumieniować lub pobrać. Firma gwarantuje najwyższą jakość nagrywania, a także pochodzenie pliku. Rolą HSM było zapewnienie zaplecza sprzętowego – Root of Trust – w której klucze kryptograficzne, które są używane do szyfrowania i podpisywania plików audio, są generowane i przechowywane.

Wyzwanie: poprawy wrażenia słuchowe bez poświęcania udogodnień

Rozruch z najwyższej jakości poświadczeń w produkcji audio, niedawno ogłosiła technologię Master Quality Authenticated (MQA), pierwsze rozwiązanie branżowe przechwytywania i udostępniania muzyki w wysokiej jakości. Z tradycyjnych, skompresowanych plików muzycznych, jakość dźwięku jest stale poświęcana dla udogodnień. Dzięki nowej technologii, nie ma takich poświęceń. Technologia rejestruje i zachowuje brakujące 90 procent, obecnie zasłoniętych lub wyrzuconych w pliku MP3 i dostarcza je wszystkie do pliku, który jest na tyle mały, aby można było go łatwo pobrać i strumieniować.

Rozwiązanie techniczne: Klucze symetryczne, aby chronić dane konsumentów.

Zapewniamy Hardware Security Module (HSM) certyfikowany FIPS’em, który generuje i przechowuje zaszyfrowane podpisy wymagane do wykonywania poleceń między koderem i dekoderem. Każde pozwolenie zawiera podpis kryptograficzny, wygenerowany za pomocą prawdziwego generatora liczb losowych, więc komunikacja między nimi może być weryfikowana pod kątem autentyczności i integralności przed wykonaniem jakiegokolwiek polecenia.

Rozwiązanie: Uwierzytelnianie aby udowodnić pochodzenie i identyfikacji nagrań wzorcowych

Aby zapewnić integralność muzyki artysty z oryginalnego źródła do słuchacza końcowego, potrzebujemy rozwiązanie kodekowego do bezpiecznego kodowania i dekodowania pliku muzycznego. Uwierzytelnianie jest kluczem do technologii, które musi pracować end-to-end, ze studia, aż do końcowego fana muzyki. Zaawansowane rozwiązanie kryptograficzne było najlepszą opcją do identyfikacji pliku muzycznego. Firma zwróciła się do twórcy HSM, który zapewnia Root of Trust do bezpiecznego przechowywania kluczy kryptograficznych, zabezpieczenia cyfrowych infrastruktur i ochrony zasobów danych o wysokiej wartości.

Implementacja: sprzęt, który zabezpieczy proces end-to-end nagrywania muzyki

W tym przypadku, Sprzętowy Moduł Bezpieczństwa zostanie wdrożony w pracowni artysty, w miejscu kodowania, jak i również w miejscu przeprowadzania masteringu, w którym inżynierowie masteringu sfinalizują produkt. Gdy nagranie master zostanie sfinalizowane, artysta oraz inżynierowie dźwięku podpiszą się na pliku muzycznym i kiedy zostanie pobrany do dekodera – urządzenia odtwarzającego plik muzyczny- wskaźnik zaświeci się (np LED na sprzęcie lub ikona na ekranie), jako dowód potwierdzający plik w celu zapewnienia, że dźwięk jest identyczny z materiałem źródłowym. Tylko kontrolując cały ten proces optymalna wydajność może być osiągnięta; integralność nagrania master artysty może być utrzymana przez całą drogę od studia do słuchacza.

Kryteria sukcesu: wzmocnione szyfrowania, umożliwiające rewolucję

Decydujące znaczenie dla dalszego sukcesu i czerpania korzyści ze strumieniowania i usług pozwalających na ściąganie muzyki, ma możliwość, aby zabezpieczyć i chronić od końca do końca transmisji własności intelektualnej. HSM jest liderem na rynku we wzmocnionym szyfrowania, jesteśmy na czele umożliwiając uwierzytelnioną dostawę potrzebną do kierowania rozrywką nowej generacji.

1. Motywacja: poprawienie doświadczeń użytkownika przy uwierzytelnianiu pracy artysty

Firma wybrała HSM, aby umożliwić ich rewolucyjną technologię, która zapewnia Master Quality Audio w pliku, który jest na tyle mały aby go strumieniować lub pobrać. Firma gwarantuje najwyższą jakość nagrywania, a także pochodzenie pliku. Rolą HSM było zapewnienie zaplecza sprzętowego – Root of Trust – w której klucze kryptograficzne, które są używane do szyfrowania i podpisywania plików audio, są generowane i przechowywane.

2. Wyzwanie: poprawy wrażenia słuchowe bez poświęcania udogodnień

Rozruch z najwyższej jakości poświadczeń w produkcji audio, niedawno ogłosiła technologię Master Quality Authenticated (MQA), pierwsze rozwiązanie branżowe przechwytywania i udostępniania muzyki w wysokiej jakości. Z tradycyjnych, skompresowanych plików muzycznych, jakość dźwięku jest stale poświęcana dla udogodnień. Dzięki nowej technologii, nie ma takich poświęceń. Technologia rejestruje i zachowuje brakujące 90 procent, obecnie zasłoniętych lub wyrzuconych w pliku MP3 i dostarcza je wszystkie do pliku, który jest na tyle mały, aby można było go łatwo pobrać i strumieniować.

– Rozwiązanie techniczne: Klucze symetryczne, aby chronić dane konsumentów.

Zapewniamy Hardware Security Module (HSM) certyfikowany FIPS’em, który generuje i przechowuje zaszyfrowane podpisy wymagane do wykonywania poleceń między koderem i dekoderem. Każde pozwolenie zawiera podpis kryptograficzny, wygenerowany za pomocą prawdziwego generatora liczb losowych, więc komunikacja między nimi może być weryfikowana pod kątem autentyczności i integralności przed wykonaniem jakiegokolwiek polecenia.

3. Rozwiązanie: Uwierzytelnianie aby udowodnić pochodzenie i identyfikacji nagrań wzorcowych

Aby zapewnić integralność muzyki artysty z oryginalnego źródła do słuchacza końcowego, potrzebujemy rozwiązanie kodekowego do bezpiecznego kodowania i dekodowania pliku muzycznego. Uwierzytelnianie jest kluczem do technologii, które musi pracować end-to-end, ze studia, aż do końcowego fana muzyki. Zaawansowane rozwiązanie kryptograficzne było najlepszą opcją do identyfikacji pliku muzycznego. Firma zwróciła się do twórcy HSM, który zapewnia Root of Trust do bezpiecznego przechowywania kluczy kryptograficznych, zabezpieczenia cyfrowych infrastruktur i ochrony zasobów danych o wysokiej wartości.

4. Implementacja: sprzęt, który zabezpieczy proces end-to-end nagrywania muzyki

W tym przypadku, Sprzętowy Moduł Bezpieczństwa zostanie wdrożony w pracowni artysty, w miejscu kodowania, jak i również w miejscu przeprowadzania masteringu, w którym inżynierowie masteringu sfinalizują produkt. Gdy nagranie master zostanie sfinalizowane, artysta oraz inżynierowie dźwięku podpiszą się na pliku muzycznym i kiedy zostanie pobrany do dekodera – urządzenia odtwarzającego plik muzyczny- wskaźnik zaświeci się (np LED na sprzęcie lub ikona na ekranie), jako dowód potwierdzający plik w celu zapewnienia, że dźwięk jest identyczny z materiałem źródłowym. Tylko kontrolując cały ten proces optymalna wydajność może być osiągnięta; integralność nagrania master artysty może być utrzymana przez całą drogę od studia do słuchacza.

5. Kryteria sukcesu: wzmocnione szyfrowania, umożliwiające rewolucję

Decydujące znaczenie dla dalszego sukcesu i czerpania korzyści ze strumieniowania i usług pozwalających na ściąganie muzyki, ma możliwość, aby zabezpieczyć i chronić od końca do końca transmisji własności intelektualnej. HSM jest liderem na rynku we wzmocnionym szyfrowania, jesteśmy na czele umożliwiając uwierzytelnioną dostawę potrzebną do kierowania rozrywką nowej generacji.